Følgende ting bør det gjøres noe med for å gjøre prøvemodus til en virkelig god del av Its learning

- tekst editoren burde se mer ut som word ( enkelt å fikse)

- det burde finnes en mulighet for å lage økonomioppgaver i excel ( enkelt å fikse)

- mulighet for å mellomlagre slik at ikke besvarelsen plutselig blir borte ( enkelt å fikse)

-  enkelt for en lærere å lage et undervisningsopplegg hvor man med 2 trykk kan lage en oppgave for klassen hvor de ikke kan gå på facebook, internett, andre spill - eller se filmer på pc'n ( IDAG kan du gjøre alt dette men du må lage en test og trykke for prøvemodus - det BURDE hete undervisningsmodus)

- og skikkelig stengning for Windows 8 - nå kan man vandre frem og tilbake hvis man har en ny pc med Windows 8 - skikkelig trist !!

- en mulighet til å gi en tekst kommentar tilbakemelding i prøvemodus opplegget og ikke bare tall og karakter slik det er idag.

- store problemer i Google Chrome

- Aktive ndla oppgåver  fungerer ikkje på mac. Det går i ein loop og elevane vert hengande. Dei elevane med mac som ikkje starta den aktive ndla oppgåva fekk fullført. Sidan ndla er et mykje brukt element bør den fungere.  Testa "spill om CO2".

- Skulle svært gjerne hatt kalkulator tilgjengeleg for matematikktimane! Digital skule og så kjøpe kalkulator! Ikkje optimalt.

- Det er litt dumt med film som vises i et pop-up (fra f.eks. youtube) blir "borte", men fortsetter å spille av dersom man trykker utenfor pop-upvinduet

- Det er også dumt at man ikke når lydkontrollen, for å skru på lyden dersom man starter testen uten lyd, og det skal spilles av en lyd/film

- Skulle gjerne sett at: Geogebra, http://geogebraweb.appspot.com/app.html hadde fungert.Den står bare å loader.

- Alle sprørsmål burde ha en Fullførknapp (om så liten). Dersom det skjer noe feil med siste spørsmål, er det umulig å komme seg ut ( DETTE kunne også løses med at det hele tiden skjer mellomlagring på PC som vil virke hvis internett går ned… eller testen ikke fullføres)

-  har opplevd veldig mye tull med ny versjon av prøvemodus. Flere elever fikk beskjed om at de måtte oppdatere prøvemodus etter å ha kommet helt inn – forsøkte så å oppdatere uten at prøvemodus startet på riktige måte før pc var startet helt på nytt igjen – mye surr nå på høsten.

- Savner også en god løsning på hvordan elever kan forsette arbeidet over et lenger tidsrom (flere enkelttimer) uten å måtte levere inn før de er ferdig. I dag er ikke prøvemodus slik at du ikke  kan bruke det mer enn 1 time for da er sannsynligheten for at det blir noe tull veldig stor. Det er derfor ikke mulig å bruke prøvemodus til heldags  i Norsk – en sikker mellomlagring ville kunne løst dette.


- Ønske om bruk av CD-ord i prøvemodus ( NOE PPT ØNSKER) ( selv om jeg ikke ser det som sannsynlig)


- Funker prøvemodus på Ipad ?


- Elektroniske ordbøker og Ifinger ?

-
Det burde vært en kode læreren hadde for å få elever som trengte det ut av prøvemodus (når eks: plutselig har nettsiden de hadde oppe lastet en video på nytt så spiller videoen av lyd uten at det går an å slå den av). Da burde det være mulig å gå ut av det og inn igjen på samme sted.

 

- Det burde vært en oversikt for meg på en nettside, som hele tiden viste hvem som fortsatt var inne
på prøvemodus og hvem som har gått ut av det. 

- Prøvemodus bør forhindre automatiske oppdateringer (det skjer ofte at maskinen restarter seg).

 Hvorfor bør man jobbe i lukkede rom (prøvemodus) .
- ekstremt mange lærere ønsker å bruke en del av tiden i klasserommet til å undervise på «gamlemåten» ved å prate engasjert ved tavla og skrive stikkord på tavla. Selvfølgelig så blir det ikke god undervisning hvis man bare gjør dette – men svært mange gode pedagoger klarer å gjennomføre en svært god undervisning hvor man kombinerer «tavleundervisning» med samtale / dialog med klassen og en klar og tydelig gjennomgang av vanskelige temaer i teori eller praktiske demonstrasjoner. Alt fra gjennomgang av mattestykker til fysikk demonstrasjoner krever at lærer står foran og at elever noterer ivrig ( uten å være opptatt av facebook m.m.)

- Mange svake elever klarer ikke å la være å gå inn på facebook, twitter og alle mulige andre spennende tjenester som finnes på nettet. Elevene føler en felles forplitelse overfor hverandre om å være tilgjengelig på facebook og svare umiddelbart når noen spør om noe – hvis elevene er i et lukket rom vil det ikke være mulig å drive med dette

- Forskning viser at elever trenger stramme rammer ofte – det er ikke bare positivt med mulighet for frihet og «løse» opplegg :     "Schou Andreassen (postdoktor og klinisk psykologspesialist ved Universitetet i Bergen) tror at teknologien kan fungere bra, men advarer mot frislipp av lærespill og nettbruk i klasserommet."     Les mer http://www.forskning.no/artikler/2013/november/371944

- god undervisning skal være variert og «prøvemodus/ undervisningsmodus» skal ikke være den eneste måte å jobbe på – men ved å bruke dette i 20 % av undervisningen så kan man få flere elever til faktisk å jobbe med det de skal og ikke rote bort tiden på alt mulig annet

- i dag blir det ofte slik i klasserommet at elevene får beskjed om å lukke igjen PC og skrive på papir – for lærere orker ikke maset med å sjekke om elevene følger med, om de noterer i word – eller om de surfer på VG eller facebook eller andre ting ( min erfaring er at dette gjelder alle elever –både sterke og svake – både de som går i vg1 og de som går i vg3 – ALLE blir forstyrret når PC’n er åpen for alt – se bare på lærere og andre voksne på seminarer….)

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter