I flere år har jeg som lærer forsøkt å finne ut hvordan elever lærer på best mulig måte.

Samtidig har jeg vært svært interessert i teknologi og også ønsket at elevene skulle bruke pc mest mulig på en pedagogisk måte.

Jeg ser at elever har nytte av å skrive på pc akkurat på samme måte som man tidligere noterte for hånd på papir under forelesninger og ellers der hvor det skjer undervisning.

Selv har jeg hatt stor glede av å notere på forelesninger når jeg selv tok master i yrkespedagogikk på HIAK fra  2007 til 2011.

 

Jeg har gjennom 12 år som lærer sett at mange ting kan forstyrre elever - mobiler kom først - og nå de siste 5 årene er det spesielt facebook, vg og andre spill ( tetris) som kan forstyrre en elev)

Selv som voksne klarer vi ikke alltid å styre unna slike ting på konferanser - vi kan derfor ikke forlanga at ungdommer skal klare dette bedre.

Jeg mener at alle elever har nytte av å notere ting på sin pc - akkuart som mange andre har hatt nytte av å notere på papir.

Jeg mener AT VI SOM LÆRERE har ANSVAR for at elevene IKKE blir forstyrret av andre ting.

PRØVEMOUDUS gir den mulighet til at elevene får jobbe med å notere /skrive det som læreren sier UTEN å bli forstyrret av noe annet.

Skriving og læring går hånd i hånd ( her skal jeg finne pedagogisk litteratur...)

Det blir viktig å finne muligheter i skolen for at læreren kan ha undervisning på tavla og samtidig VITE SIKKERT at elevene kan konsentere seg om å notere. Jeg har hatt mange ulike klasse med flinke og ikke så flinke elever, men felles for dem alle er at hvis de har mulighet for å gå på facebook eller andre spennende sider så vil dette velges foran å gjøre skoleavktiviteter.

Jeg har stor respekt for de som ønsker at elevene skal ha ansvar for egen læring - men jeg vet etter 12 år at dette IKKE FUNGERER !!

Vi som lærere har betalt for å sørge for at elever lærer i våre timer.

JA - vi skal ha varierte undervsiningsformer - og variert opplegg

JA - vi skal ha elevstyrte aktiviteter. Jeg har selv mange timer med ungdomsbedrift hver uke hvor elevene selv setter dagsorden og finner ut hva og hvordan de skal gjøre tin.

MEN - når vi underviser - som vi MÅ gjøre noen ganger - så MÅ vi vite at elevene følger med - DET kan man oppnå med Prøvemodus

På delogbruk.no har vi diskutert bruk av Prøvemodus og dette innlegget er bra og noe å tenke på:

Roger Sæterlid Mikalsen den 10 november 2013 kl. 15.17
Forskning underbygger at denne typen styring er nødvendig:
"Schou Andreassen (postdoktor og klinisk psykologspesialist ved Universitetet i Bergen) tror at teknologien kan fungere bra, men advarer mot frislipp av lærespill og nettbruk i klasserommet."
Les mer http://www.forskning.no/artikler/2013/november/371944

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter